Posted on Leave a comment

Vad är webbdesign för hemsidor?

Ingen förnekar på allvar vikten av webbdesign i en marknadsföringskampanj eller som del av en varumärkeslansering. Dock är det inte många som förstår varför det är så.

Webbdesign är planeringen för hur en hemsida ska se ut, kännas och användas. Det inkluderar estetiska aspekter så som layout, färgkontraster, val av typsnitt och textstorlek, konsistens och enhetlighet. Det innefattar även alla aspekter vad gäller navigering och hur informationen presenteras för slutanvändaren. Det är en av de viktigaste faktorerna som kan vara avgörande för om din kampanj lyckas eller inte innan människor ens läst en enda rad eller ens tagit en titt på en av dina produkter

 

Behöver ditt företag experter på webbdesign?

Processen för att vinna dina kunders tillit börjar redan med intryck de får när de besöker din hemsida första gången, med hjälp av seo i göteborg & stockholm. 94 procent tenderar att inte lita på en hemsida om de upplever att den har dålig webbdesign. Allt som upplevs inaktuellt, för plottrigt eller bara tråkigt kommer avskräcka dina besökare från att ens läsa vad ditt företag har att erbjuda. Det är anledningen till att ditt företag behöver webbdesigners med expertkunskap. En SEO-expert har inte bara i uppgift att få dig att ranka högre i SERP. De måste även se till att dina besökare kommer till en hemsida som är visuellt fantastisk och enkel att navigera på för att kunna garantera höga konverteringskurser.

SEO | Search Engine Optimisation

Webbdesigners tar hand om navigationsaspekterna på din hemsida. Effektiva och lättförstådda navigationsfält och listor gör det enkelt för besökarna att surfa runt på hela din hemsida och erbjuder en tydlig konverteringsväg.

Andra element kommer in i bilden under designfasen. En bra designer måste använda varumärkesfärger, loggor, bilder och även slogans för att skapa ett effektivt kommunikationsverktyg. Det kallas för varumärkeskonsistens och är mycket viktigt för en stabil marknadsföringskampanj. Dessutom är läsbarhet avgörande om du vill att ditt innehåll ska läsas och internaliseras av dina besökare. Texter som är svåra att läsa eller som ser tråkiga ut kommer aldrig att läsas.

 

Vad är webbutveckling?

Det är en kodintensiv aktivitet med fokus på att göra designen levande. En bra webbutvecklare tar skisserna som designers har gjort och förvandlar dem till dynamiska och funktionella hemsidor.

Webbdesigners skapar statiska bilder för layout, knappar och sliders. Webbutvecklarna gör så att elementen verkligen fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.