Posted on Leave a comment

Elektriker är ett fysiskt krävande yrke

En elektriker har varierande arbetsuppgifter och det finns två olika typer av elektriker, installationselektriker och serviceelektriker. Att jobba som elektriker är fysiskt krävande och arbetsmiljön varierar kraftigt. Det är inte ovanligt att arbeta i ansträngande arbetsställningar både inomhus och utomhus.

Elektriker är en form av hantverkare som arbetar med olika typer av kabeldragningar och andra elledningar. Att anlita elektriker tullinge som installerar även olika typer av elektrisk utrustning och kan också montera belysning i bostäder och andra byggnader. Många uppdrag innefattar också underhåll och reparation av befintliga installationer. Att vara elektriker kräver en god fysik och arbetet innebär ofta obekväma arbetsställningar i till exempel trånga utrymmen eller på hög höjd. Arbetet kan ske både inomhus och utomhus. Eftersom arbetet innehåller el är det extra viktigt för en elektriker att vara noggrann och följa alla föreskrifter för alla inblandades säkerhet. Serviceelektrikernas uppdrag är ofta mindre omfattande än uppdragen en installationselektriker har.

Vad gör en elektriker?

En elektrikers arbetsdag kan variera kraftigt. Elektrikerns arbetsuppgifter beror i mångt och mycket på vad du är intresserad av inom elektrikeryrket. Det går att arbeta som installationselektriker och som serviceelektriker. En installationselektriker är inte sällan på byggarbetsplatser och arbetar med uppgifter som att exempelvis installera elcentraler som jour elektriker stockholm, montera strömbrytare, installera belysning och placera ut rör där elen sedan ska dras. En serviceelektrikers arbetsuppgifter består av att besöka både privatpersoner men även företag för felsökning, reparationer och installationer. Att arbeta som serviceelektriker innebär mycket kundkontakt vilket gör att det är viktigt att vara serviceinriktad. Att arbeta som elektriker kan i vissa fall bli väldigt ensamt då det i många uppdrag bara behövs en elektriker på plats. Om arbetsplatsen är en byggarbetsplats ingår ofta elektrikern i ett arbetslag och arbetslaget följs ofta vidare till nästa uppdrag.

Utbildningar till elektriker

Många av Sveriges gymnasieskolor erbjuder ett program som efter avslutad utbildning tillsammans med en lärlingsperiod leder till färdig utbildad elektriker. När lärlingsperioden är avslutad måste du skriva ett prov med godkänt utfall för att bli certifierad elektriker. Det finns även YH-utbildningar om du redan har gått gymnasiet och vill utbilda dig till elektriker. Om målet är att arbeta med elinstallationer krävs det förutom grundutbildning och yrkescertifikat även en behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket. Som elektriker kan du arbeta som anställd åt ett företag eller jobba som egenföretagare. Att arbeta med sin egna verksamhet ger en stor frihet att välja uppdrag och mängden arbete.

Framtidsutsikter för elektriker

För närvarande är det liten konkurrens inom elektrikeryrket och behovet av nyutbildade elektriker är fortsatt stort. Behovet och konkurrensen varierar mellan olika delar av landet. Lönen för en elektriker är i genomsnitt 32 400 kronor enligt arbetsförmedlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.