Posted on Leave a comment

Vad är webbdesign för hemsidor?

Ingen förnekar på allvar vikten av webbdesign i en marknadsföringskampanj eller som del av en varumärkeslansering. Dock är det inte många som förstår varför det är så.

Webbdesign är planeringen för hur en hemsida ska se ut, kännas och användas. Det inkluderar estetiska aspekter så som layout, färgkontraster, val av typsnitt och textstorlek, konsistens och enhetlighet. Det innefattar även alla aspekter vad gäller navigering och hur informationen presenteras för slutanvändaren. Det är en av de viktigaste faktorerna som kan vara avgörande för om din kampanj lyckas eller inte innan människor ens läst en enda rad eller ens tagit en titt på en av dina produkter read more